do góry!
Całkowity koszt

Wyszukaj kraj do którego potrzebujesz wizy

Wybierz odpowiednie opcje, wypełnij wniosek i wyślij

Gotowe! Na Twoją skrzynkę wysyłamy e-mail

Wybierz interesujące Cię opcje

Formularz kontaktowy

uwaga

Ambasada Chińska dopuszcza możliwość wyrobienia wizy w trybie Super Ekspres (1 dzień roboczy). W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. 
 

Chiny wiza:

 1. Paszport ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż okres ważności wizy
 2. Wypełniony i podpisany wniosek z naklejoną fotografią
 3. Rezerwacja lotnicza do Chin i z Chin
 4. Rezerwacja hotelu na czas przebywania w Chinach

Wymagane dokumenty do każdego rodzaju wiz chińskich:

 • Wiza turystyczna
 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • wypełniony wniosek wizowy
 • 1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie):
  •  nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm
  • kolorowe, ostre, na jasnym tle
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami
 • rezerwacja lotnicza
 • rezerwacja hotelowa
 • kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 • oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Wiza biznesowa

 1. paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 2. kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 3. wypełniony wniosek wizowy
  1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie) – dokładny opis przy wizie turystycznej,
 4. zaproszenie od chińskiego kontrahenta – najlepiej oryginał
 5. rezerwacja lotnicza
 6. rezerwacja hotelowa
  kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 7. oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Wiza studencka

 1. paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 2. kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 3. wypełniony wniosek wizowy
 4. 1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie) dokładny opis przy wizie turystycznej,
 5. potwierdzenie o przyjęciu do szkoły w Chinach – formularz JW201 lub JW202
 6. rezerwacja lotnicza

Wiza pracownicza

 1. paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 2. kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 3. wypełniony wniosek wizowy
 4. 1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie) dokładny opis przy wizie turystycznej,
 5. zezwolenie na podjęcie pracy przez obywatela RP, wystawione przez Ministerstwo Pracy ChRL,
 6. kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 7. oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Dodatkowo:

 • Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 • Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.
 • Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Opłaty:

 • Za indywidualną wizę wjazdową do Chin każdego typu pobiera się 260 zł
 • Za wydanie wizy w trybie ekspresowym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 110 zł
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydania wizy superekspresowej za dodatkową opłatą 160 zł

Informacje

 • Jaki jest czas oczekiwania na wizę do Chin?

  Konsulat wydaje wizy w 2 trybach: normalny – 4 dni pracy konsulatu, ekspresowy – 3 dni pracy konsulatu. W praktyce należy przeliczyć ile dni potrzebujemy na uzyskanie wizy. Konsulat pracuje poniedziałek, środa, czwartek. Należy wziąć pod uwagę także kalendarz świąt zarówno polskich jak i chińskich. 
  Należy pamiętać, iż tryb ekspresowy nie jest zawsze stosowany. W przypadku złożenia aplikacji przez cudzoziemca obowiązuje głównie tryb normalny.

 • Jakie zdjęcie jest odpowiednie do wyrobienia chińskiej wizy ?

  Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy, wymiary: 35×45 mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 • Czy mogę zmienić swój plan podróży po uzyskaniu wizy?

  Wiza chińska jest ważna od daty wydania przez najbliższe 3 lub 6 miesięcy i od momentu wjazdu jest liczony czas pobytu np. 30 dni, dlatego w każdej chwili można zmienić plan podróży. Wiza wydawana jest na całe terytorium Chin, wyłączając Hongkong i Macao.
  Ambasada Chin zastrzega, iz w przypadku, gdy twój pobyt wydłuży się o niezgodną z wydaną wizą liczbę dni ze względu na zmiany w planie podróży. W takim przypadku nie uzyskasz jej przedłużenia w konsulacie.

 • Co oznacza "ilość wjazdów"? Co należy zrobić, jeśli liczba wjazdów zgłoszonych na wizie się skończy?

  "Ilość wjazdów" określa ile razy można wjechać na terytorium Chin. Wiza może być 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna (w przypadku wiz biznesowych lub rodzinnych). W przypadku wiz 1- i 2-krotnej tracą one ważność po wykorzystaniu liczby wjazdów lub po terminie ważności wizy. Wtedy należy ubiegać się o nową wizę do Chin. W przypadku wizy wielokrotnej, ograniczona jest liczba dni pobytu, natomiast wjazdy mogą być wielokrotne w czasie trwania ważności wizy.
  Przed wyjazdem do Chin upewnij się, że posiadana wiza jest wciąż ważna, gdyż do Chin należy wlecieć najpóźniej 3 dni przed końcem ważności wizy.

 • Chciałbym otrzymać wizę biznesową do Chin na rok. Jakie warunki muszę spełnić?

  Aby otrzymać wizę biznesową wielokrotną do Chin na rok, należy posiadać co najmniej dwie wykorzystane wizy chińskie w paszporcie oraz zaproszenie z firmy chińskiej z prośbą o wydanie wizy biznesowej rocznej. Na zaproszeniu powinna widnieć pieczątka firmy chińskiej.

Wiza do Chiny

Całkowity koszt
---

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400