do góry!
Całkowity koszt

Wyszukaj kraj do którego potrzebujesz wizy

Wybierz odpowiednie opcje, wypełnij wniosek i wyślij

Gotowe! Na Twoją skrzynkę wysyłamy e-mail

Wybierz interesujące Cię opcje

Formularz kontaktowy

uwaga

Tryb wydania wiz

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

 • wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białorusi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);
 • zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);
 • paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2);

 • opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny. Płatność dokonuje się w oddziale banku w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych;
 • ubezpieczenie zdrowotne.
 • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem lub pocztą elektroniczną.

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:

 • W trybie normalnym – do 5 dni roboczych*
 • W trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin*

* Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula

Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba pokazać potwierdzenie opłaty!

DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE UZYSKANIU WIZY:

1.W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy służbowej, prywatnej z okresem ważności do 30 dni:

 • podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (w przypadku wizy służbowej) – na żądanie konsula;
 • zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej) – na żądanie konsula.

2.W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej:

 • podanie od firmy białoruskiej turystycznej ;
  lub
 • w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni potwierdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Nie akceptujemy potwierdzeń rezerwacji z systemów internetowych, na przykład Booking.com, Hotels.com i innych.

3.W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej:

– ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero  (wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi);

 • kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie;
 • podanie od firmy (dla kierowców).

4.W celu otrzymania wizy prywatnej KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) lub długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

 • zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał).

5.W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) wielokrotnego przekroczenia granicy:

6.W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców:

 • list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa „ … ” według załączonej listy (imię i nazwisko);
 • ZMPD;
 • ksero licencji.

7.W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

 • podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady;
 • kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
 • dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą (oryginał).

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Informacje

 • Ile wynosi czas rozpatrzenia wniosku wizowego?

  Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 5 dni roboczych dla wniosku w trybie normalnym i 48 godzin dla wniosku w trybie ekspresowym

 • Wyjeżdzam na Białoruś, aby odwiedzić znajomych. Jakie dokumenty są potrzebne, do wyrobienia wizy ?

  Aby odwiedzic znajomych zamieszkałych na terenie Białorusi należy starać sie o wize prywatną.
  Do jej wyrobienia należy przedstawić komplet dokumentów: wypełniony i podpisany wniosek wizowy (dostępny na naszej stronie); paszport ważny przez co najmniej 90 dni po dacie powrotu; aktualne zdjęcia paszportowe; skan paszportu osoby zapraszającej z Białorusi (pierwsza strona oraz strona z zameldowaniem) oraz obowiązkowe ubezpieczenie na czas podróży.

 • Jak długo mogę przebywać na Białorusi na wizie turystycznej. Czego potrzebuję, żeby ją wyrobić?

  Maksymalny czas pobytu na Białorusi na wizie turystycznej wynosi 14 dni.
  Aby wyrobić wizę potrzebne ci będą: poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy; paszport ważny co najmniej 90 dni po dacie zakończenia podróży; aktualne zdjęcie paszportowe; obowiązkowe ubezpieczenie na czas podróży oraz Voucher turystyczny.

 • Jak długo jest ważna wiza białoruska?

  Wiza jest ważna według dat podanych we wniosku. Dla bezpieczeństwa i komfortu podróży zalecamy zrobić sobie zapas i wpisać o jeden dzień więcej, niż planowany pobyt.

 • Kiedy mogę starać się o kolejną wizę na Białoruś?

  O kolejną wizę można ubiegać się po zakończeniu okresu ważności bieżącej wizy.

 • Jak dostać wizę tranzytową na Białoruś?

  Aby dostać wizę tranzytową na Białoruś, należy posiadać wizę kraju docelowego np: Rosji. Na podstawie wizy rosyjskiej zostanie przyznana dwukrotna tranzytowa wiza białoruska, która będzie ważna 2 dni przed początkiem ważności wizy rosyjskiej i 2 dni po zakończeniu wizy rosyjskiej.

 • Czym różni się jednokrotna wiza tranzytowa na Białoruś od dwukrotnej?

  Na wizie jednokrotnej możesz wjechać tylko jeden raz na teren Białorusi i zostać tam maksymalnie przez 2 dni. Jest ona przeznaczona dla osób, które tylko raz będą przekraczać granice Białorusi drogą lądową w drodze do Rosji lub podczas powrotu. Drugi raz natomiast będą udawać się inną drogą np: samolotem. Dla osób jadących do Rosji i chcących przekraczać granice Białorusi 2 razy (np.: samochodem) zalecamy wizę 2-krotną.

 • Czy do wizy tranzytowej również potrzebuję ubezpieczenia?

  Tak, również do wizy tranzytowej na Białoruś potrzebne jest ubezpieczenie. Możesz je również wykupić u nas. Będzie ono wystawione w przypadku wizy tranzytowej jednokrotnej na 2 dni, a w przypadku dwukrotnej - na 4 dni.

Wiza do Białoruś

Całkowity koszt
---

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400