do góry!

Usługi

Zaproszenia biznesowe

Zaproszenia biznesowe do Rosji :

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej może być wystawione przez rosyjską (zagraniczną) osobę prawną zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej lub sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji. Jest to dokument niezbędny przy aplikowaniu do wizy biznesowej

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji;
 • adres prawny;
 • NIP;
 • cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
 • podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
 • dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

Możemy zaproponować zakup poszczególnych zaproszeń biznesowych do Rosji:

 • Jednokrotne (na 30 dni)
 • Dwukrotne (na 30 dni)
 • Dwukrotne (na 90 dni)
 • Wielokrotne (na 180 dni)
 • Wielokrotne (na 365 dni)

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem zaproszenia biznesowego do Federacji Rosyjskiej lub masz jakiekolwiek pytania wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się telefonicznie.

Dodatkowe informacje :

 • Na podstawie danych z zaproszenia wypełnia się wniosek wizowy i aplikuje o wizę.
 • Czas oczekiwania na zaproszenie nie jest czasem procesowania wizy w konsulacie.
 • Wszystkie wnioski o zaproszenie wizowe wykonywane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

PASZPORT: musi być ważny minimum 180 dni od daty zakończenia ważności wizy

Okres na który obowiązuje zaproszenie jest określony w dniach kalendarzowych.

Czas oczekiwania na zaproszenie biznesowe – od 3 do 30 dni w zależności od rodzaju zaproszenia.
W sytuacjach wyjątkowych minimalny okres wykonania zaproszenia biznesowego biznesowej wynosi 6 dni pobierana jest jednak opłata dodatkowa – ustalana indywidualnie.

W przypadku rezygnacji z zamówienia zaproszenia w dniu rozpoczęcia procedur z opłaconego zamówienia zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wpłaty, a po dniu rozpoczęcia procedur wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400