do góry!

O firmie

Wymagane dokumenty

Każde z państw objętych obowiązkiem wizowym stawia wymagania dotyczące złożenia kompletu dokumentów warunkujących przyznanie wizy.
Pamiętaj każde z państw ma inne wytyczne związane z procesem wydawania wiz, jednakże wszystkie Konsulaty standardowo oczekują złożenia:

  • paszport, który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy w momencie składania
    oraz posiadać tzw. „czyste strony” w celu wklejenia wizy
  • formularz wniosku wizowego – prawidłowo wypełniony oraz podpisany
  • zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – wykonanego co najmniej
    na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wizę.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400